Spreadfirefox Affiliate Button

FireFox geeft je controle over de manier waarop links geopened worden

Recentelijk irriteerde links die in een nieuw window opende zonder dat mij aan te geven. Een link moet in het huidige window openen behalve als ik het anders vertel!
Gelukkig stelt Mozilla FireFox je in de gelegenheid om controle hierover te krijgen.

Selecteer de volgende opties van het menu: Tools -> Options -> Tabs

Force links that open new windows to open in (Dwing links die een nieuw openen om te openen in):

  • the same tab/window as the link (hetzelfde tab/window als de link)
  • a new tab (een nieuwe tab)

Ik heb de opties hetzelfde tab/window als de link gekozen. Dit is wat je verwacht van normale links. Je kan nog steeds link in een nieuw tab blad openen door op de link te klikken met de derde muisknop of het scroll wiel.

Let op: Dit werkt voor het grootste deel van de links. Voor de meer technische lezers, links die gebruik maken van de target="_blank" parameter werken goed, JavaScript links worden nog steeds in een nieuw window geopened.